Scientix

SCIENTIX

Scientix är ett EU-finansierat projekt som fokuserar på teknik, naturvetenskap och matematik i skolan.
"Scientix startades av EU-kommissionen 2009 och fokuserar på de så kallade ”STEM-ämnena”, d.v.s. ”Science, Technology, Engineering and Mathemathics”. Precis som i Sverige ser många europeiska länder ett minskat intresse för dessa ämnen hos barn och unga. Samtidigt bedrivs hundratals projekt i hela Europa för att stärka dessa ämnen i skolan. Syftet med Scientix är att samordna alla projekt så att fler inom skolans värld kan ta del av dessa. Teknikföretagen är nationell partner till Scientix i Sverige."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...