Visualiserade kartor

 Visual Storytelling i skolan

Projektet syftar till att på ett mer systematiskt sätt tillgängliggöra den kraft som visual storytelling och interaktiva statistikvisualiseringar kan skapa för elever och deras lärare.

If  it were my home

Jämför Sverige med andra länder

Länders area

Här kan du se visualisering av den "sanna" storleken av olika länder. 

Worldmapper 

Världen som du aldrig sett den förut.

The True Size of

Här kan du se olika länders riktiga storlekar.

Atlas for a Changing Planet


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...