De nyaste presentationsverktygen

Versal

Versal är en webbsida som låter dig att skapa interaktiva lektioner. Det är lätt att använda och det finns en hel del bra funktioner. Versal samarbetar med Wolfram Alpha och det är tillåtet att använda innehållet från Wolfram. Här finns det lektionsidéer, material m.m. Det är ett mycket bra verktyg för de flippande lärare!Presefy

Du behöver inte längre USB-minnet. Här kan du ha dina presentationer i molnet. När du är klar med din presentation får du en länk som du kan använda.
Chrome-appen finns.

BUNKR

Bunkr är ett presentationsverktyg som hjälper dig att skapa snygga presentationer på ett enkelt sätt.

Sway

Med hjälp av Sway kan du skapa allt från presentationer och rapporter till personliga reseberättelser - direkt för webben.

Illustration: Anthony Browne

Ett annat verktyg: Knovio
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...