ITG Webtools: Webbappar som effektiviserar och förbättrar lärandet

ITG Webtools

Magnus Delin skriver så här
"Jag och min kollega Johan Kivi håller på att utveckla digitala verktyg för lärare och klassrummet. Webtools är vårt försök att samla och utveckla verktyg som hjälper lärare i klassrummet. Det ska vara enkelt, användarvänligt och roligt, både för lärare och elever. 
Dessa verktyg kommer vara reklamfria, enkla och snabba. Inga konstiga hemsidor, fula designer eller reklambanners åt alla håll och kanter. Det är helt enkelt vår idé av hur verktygen bör se ut.
Selfie - Slumpar fram enstaka eller få elever från en lista, med eller utan återläggning. Perfekt för att t ex slumpa ut klassrumsfrågor alla Dylan Williams, eller välja ut ett par elever till specifika aktiviteter. Det går att spara listorna med hjälp av disketten i hörnet.
Groupie - Nästa generations gruppslumpare! Ange antal gruppen, lägg till en gruppledare och varför inte ett kick-ass gruppnamn. Nu med den fantastiska funktionen att kunna markera elever som inte får hamna i samma grupper. Det går att spara listorna med hjälp av disketten i hörnet."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...