Hjälpmedel till dyslektiker

AppWriter Cloud 

AppWriter Cloud är ett tillägg till världens mest populära webbläsare, Chrome. Tack vore att AppWriter Cloud integrerar med Google Drive är den ett mycket bra alternativ för skolor som använder Google Apps for Education. Följande erbjuds:
  • Molnbaserad lösning, ingen lokal installation behövs
  • 12 språk bl a svenska med utmärkt svensk röst (Astrid)
  • Ordprediktion
  • Text till tal med markering av upplästa ord
  • Ljudande tangentbord
  • Integrerad text till tal som fungerar på hemsidor och i PDF filer förutsatt att webbläsaren Chrome används

OpenDyslexic

OpenDylexic; tillägget till Chrome kan hjälpa dyslektiker med ett bra teckensnitt på webben.

Det här är inlägg #099 i #blogg100.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...