CameraSim: Kamerasimulator

CameraSim

Lär dig fotografera genom att testa en virtuell kamera. 
Det finns en app också, här.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...