QuizSlides: Skapa quiz med dina PP eller PDF-filer

 QuizSlides

 QuizSlides är en gratis tjänst där du kan ladda upp en PowerPoint-fil eller en PDF-fil och sedan skapa frågor som eleverna ska besvara.
 Länka bild
Det här är inlägg #073 i #blogg100.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...