Programmeringsverktyg
Scratch är ett visuellt programmeringsspråk utvecklat på MIT av The Lifelong Kindergarten group

Man programmerar genom olika block som sätts ihop. Eftersom blocken måste passa, är det lätt att göra en kod som fungerar.Scratch är utformad speciellt för åldrarna 8 till 16, men används av människor i alla åldrar. 
Alla kan gå på en introduktionskurs i Scratch här på Webbstjärnan. Här hittar du Youtube-filmerna: 
Barnhack: Kom igång med Scratch
Code.org har färdiga lektionsplaneringar där vi kan programmera direkt genom block-kodning.

Tynker
Tynker är en annan Scratch-variant

Programmering på papper 
Webbstjärnans onlinekurser
På www.curlybracket.se kan man nu läsa om datalogiskt tänkande och även göra superkluriga uppgifter! Passar barn 7-15 år. Kostar inget och man behöver inte ens logga in.
BotLogic: Programmering för småbarn
Codecademy: Learn to code:"Codecademy är en utbildningssajt med interaktiva kurser i Ruby, Python,Javascript med flera programspråk. I takt med att man klarar av de olika övningarna samlar man på sig poäng och medaljer."
Kodcentrum har bra resurser.
KodbokenDet är en gratis tjänst från den ideella föreningen Kodcentrum. Sajten riktar sig till barn och unga – men också till föräldrar, lärare och pedagoger som vill introducera unga till programmering och digitalt skapande.
Programmera med Lego
ScratchJR på Chrome
Lär dig programmera av Malin Christersson
Kodlabbet och Mikael Tylmads youtubetutorials som hör till. 
Trinket: Se koden bakom block-programmering. (Python, Blocks, HTML, music)
Coder Dojo
Code Monster
CodeMonkey
Run Marco run
Khan Academy Computer Science 
Make Your Own Flappy Bird
Kids Ruby är ett barnanpassat utvecklingsverktyg för programmering i Ruby
Hopscotch
CodeHS
Snap: "Build Your Own Blocks som verktyget tidigare kallades, är en vidareutveckling av Scratch. Till skillnad från originalet kräver Snap inte Flash för att fungera. Å andra sidan finns det inte på svenska och de sociala funktionerna tycks vara begränsade. Är snarare avsett för gymnasie- och högskolestudenter än för mindre barn."
APPAR
Läs mer här och här

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...