Penningborg: Ett spel för att lära sig om pengar och matematik

Ett inlärningsverktyg
"Penningborg är en inlärningsvärld som är gratis att använda för alla. Det har utvecklats för barn i åldrarna 5-9 år men även yngre och äldre barn än så kan ha stor behållning av det."

"Det kan vara en stor utmaning att integrera en förståelse för ekonomi i en matematiklektion. Därför har vi skapat Penningborg. Med lek, spel och aktiviteter i klassrummet har du ett fantastiskt verktyg som kan hjälpa dig att lära dina elever hur pengar fungerar.Här i läraravsnittet hittar du även förslag och idéer för hur du kan använda Penningborg på dina lektioner, beroende på vilken åldersgrupp du undervisar." Det finns en app också.
Det här är inlägg #089 i #blogg100.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...