Versal: Skapa interaktiva lektioner

Versal

Versal är en webbsida som låter dig att skapa interaktiva lektioner. Det är lätt att använda och det finns en hel del bra funktioner. Versal samarbetar med Wolfram Alpha och det är tillåtet att använda innehållet från Wolfram. Här finns det lektionsidéer, material m.m. Det är ett mycket bra verktyg för de flippande lärare!


Det här är inlägg #009 i #blogg100.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...