Prata om spel: Lär dig allt om spel

Prata om spel

"I dagens utbud av spel finns det många tillfällen då unga möts av spel om pengar, fiktiva eller verkliga. Unga måste därför känna till risker och förstå konsekvenserna av sitt spelande för att på så sätt bli ansvarsfulla spelare. Lotteriinspektionen står bakom satsningen ”Prata om spel” som ger lärare, elever och föräldrar möjlighet att lära sig och diskutera frågan samt se riskerna med spel om pengar.

Lotteriinspektionens mål med Prata om spel
- Att arbeta långsiktigt med att förändra ungas attityd och beteende kring spel om pengar.
- Att ge målgruppen möjlighet till kritisk granskning av spelerbjudandet genom neutral och målgruppsanpassad kunskap och information.
- Att Lotteriinspektionen ska ses som en trovärdig och respekterad myndighet bland ungdom inom myndighetens område på den offentliga arenan."

Det här är inlägg #027 i #blogg100.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...