The future is too important to be left to men! 8/3


"Hedy Lamarr, Megan Smith och Danica Kragic – inom informations-, data- och elektroteknikens historia finns en lång rad av exempel på förebilder vars arbete har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av det moderna samhället. Trådlöst internet, miljontals sökträffar och robotars rörelsemönster är alla resultat av banbrytande upptäckter som blivit en naturlig del i vår vardag. Nu väntar nya utmaningar: De idéer och lösningar som ska göra världen till en plats att tro på även i framtiden. En framtid som du har alla möjligheter att bli en viktig del av." läs mer här: KTH.
Det här är inlägg #008 i #blogg100.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...