Fira Pi-dagen 14/3! Tips och idéer

"Den 14/3 firas Pi-dagen världen över - inte minst i skolorna. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π). "skriver Vetenskapenshus.


Fira Pi-dagen med Liber! ( OBS!PDF)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...