Fira Pi-dagen 14/3! Tips och idéer

"Den 14/3 firas Pi-dagen världen över - inte minst i skolorna. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π). "skriver Vetenskapenshus.

TIPS

"Inför Pi-dagen kan du tävla i konst och design med din klass. Vi bjuder in ett begränsat antal klasser att delta i skolprogrammet ”Produktdesign med 3D-skrivare” med ett matematiskt tema. Ni börjar skissa på ert tävlingsbidrag redan i klassrummet och eleverna tävlar individuellt eller i mindre grupper.
Anmäl din klass nu!

Tävlingsbidragen kommer att bedömas med avseende på följande kriterier:
- matematisk relevans och kreativitet
- stabilitet och utskriftstid
För att få delta måste klassen kunna vara med i Vetenskapens Hus den 13/3 och vinnaren (en elev eller en elevgrupp) måste kunna vara på plats i Kulturhuset vid kl 16:00 på Pi-dagen (14/3) . Högst tio av bidragen som kommer in kommer att ställas ut i Kulturhuset under Pi-dagen.
Programvara: TinkerCad - Finns på tinkercad.com >>> 
Du behöver skriva in dig på ”Create free account” innan du börjar, annars kan kreationen inte sparas." 
Vetenskapenshus
"Årets Pi-dag infaller lördagen den 14 mars och vi inleder firandet redan på fredagen för skolor. På själva dagen fortsätter vi förstås att fira med allmänheten i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels Torg. Temat för årets pi-dag är "Matematiken i konst och kultur" och vi har bjudit in matematiker som specialiserat sig på konst och kultur på olika sätt. Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs! 

Tid: 14/3 kl 11-16.
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, Plattanscenen
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: Evenemanget är kostnadsfritt
Mer information och program.
Ladda ned programmet!
Vetenskapenshus

Pi-dagen 2015 - Geocaching

Varför inte göra som de här: "Pi-dagen inträffar den 14 mars varje år. Anledningen är att datumet i amerikanskt datumformat skrivs 3/14 och pi avrundas ofta till 3,14. I år är det extra speciellt då pi med nio decimaler kan skrivas med datum och klockslag, 3,141592653.
Därför äger eventet rum den 3:e månaden, 14:e dagen, år 2015, klockan 9:26:53.Eventet sker under gången mellan vit och brun entré, börjar klockan 9:26 och håller på till 10:00.Under eventet kommer decimaler att samlas ihop för att se hur många decimaler av pi deltagarna lyckas skrapa ihop. Siffror som får användas kan vara gatunumret man bor på, sin ålder, antalet cacher av en viss typ etc. Alla siffror ska vara aktuella denna dag."

Fira Pi-dagen med Liber! ( OBS!PDF)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...