Bästa sidorna för färdiga digitala prov/övningar och verktyg för att skapa egna

Digitala prov

Digitala prov - det perfekta verktyget som låter dina elever testa sina kunskaper om och om igen.
"Frågorna i provbanken skapas av våra medlemmar och alla frågor kan sedan användas fritt av alla. Digitala prov består inte av hela färdiga prov utan man definierar vilken typ av frågor proven ska innehålla och sedan plockas frågorna ut slumpmässigt. Därför kommer alla prov att se olika ut även om de till omfattning och i svårighetsgrad påminner om varandra. Om man vill kan elev få göra "samma" prov flera gånger och får då olika frågor varje gång. Skriv ut proven på papper eller låt eleverna göra proven i datorn som sedan rättar dem 
automatiskt."

Pejlo av Sanoma 

 Digitala självrättande diagnoser Pejlo, finns för åk 6 & 9. 

EdQu: Digitala prov 

Digitala prov för 4- 9
Du som lärare planerar provupplägg, datorn rättar och allt dokumenteras. Och det är helt gratis för dig som lärare!
Digiexam: Kostar pengar ( ungefär 30 000 kr /år)
"Ja, du läste rätt. Enterstat - digitala prov och provbank(en) kan du använda kostnadsfritt! Det enda vi begär av dig är att du sprider ordet och att du delar med dig ett prov per halvår till provbank(en)."
Skrivning.se är en webbaserad tjänst som möjliggör för 1-1-skolor
att låta eleverna använda sina datorer vid skrivningar och prov.
Dugga  "är ett datorbaserat system för prov, tentor och kunskapsutvärdering, utvecklat av lärare för lärare. Med dugga blir skapandet och rättandet av varje prov till en enkel, effektiv och rolig del av läraryrket. Systemet ger dig som lärare möjlighet att ägna mer kvalitativ tid med dina elever. Lärare, välkomna tillbaka till klassrummet!"

Mattediagnos.seHär kan du läsa om det helt digitaliserade diagnosverktyget BrilliantGrund, som prövar gymnasieelevers baskunskaper i matematik.

Verktyg för att skapa egna prov

Flubaroo

Du kan skapa självrättande prov.
 Länka bild

Learnclick

Det kostar 25$/år

Socrative

Socrative är ett onlineverktyg för att låta eleverna svara på frågor – genom sina mobiltelefoner/datorer.
Som lärare har man ett konto där man kan skapa "rum". Elever går sedan till elevsajten där de inte behöver något konto för att svara på frågorna. Varje rum som skapas får ett nummer som gör att elever kan ansluta helt enkelt genom att ange rumsnumret. Läraren bestämmer vilka frågor som ska läggas ut och under hur lång tid man ska kunna svara på dem.

NAIKU

Bättre bedömning, bättre lärande
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...