Bästa Chrome-apparna för matematik

BuzzMath -  BuzzMath används främst av åk 0-6. 
Både lärare och föräldrar kan skapa konto och välja uppgifter.
Lärare kan följa elevernas  framsteg. Varje elev kan arbeta i sin egen takt.

Splash Math är för åk 0-6. 
Lärare kan registrera sina studenter och även följa deras framsteg.
IXL kan användas av elever åk 0-6. 
Liksom de andra två apparna som tidigare nämnts, kan både lärare och
 föräldrar skapa konton och ge uppgifter till sina elever.
Andra appar som är mer allmänt kända är:
För att skapa uppgifter, dokument m.m:
g(Math) - Google Docs tillägg för att lägga till ekvationer, bråk och formler 
samt grafer direkt i ditt dokument  
Daum Equation Editor - en ekvation-editor som låter dig spara direkt på 
Google Drive. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...