Vad vill jag att eleverna ska göra och vilken Chrome-app ska de använda?

Jag vill att eleverna ska..
Här är länken:
skapa ett dokument
skapa en presentation
skapa ett ”excel-ark”
spela in ljud och skapa en presentation
spela in en video med webbkameran av sig själva.
fotografera
Kameran
skapa och redigera en film


skapa en målning eller en teckning

redigera en bild


skapa en tecknad serie
Pixton Comic Strip
Powtoon
skapa en tankekarta
använda en grafisk kalkylator

använda interaktiv geometri

lära sig om astronomi


skapa 2D eller   3D-figurer
använda ”tal till text”-verktygen
använda ett digital-whiteboard
läsa e-böcker
skapa egna kartor


skapa ordlistor/ träna   ord


jobba med PDF
skapa 3D-figurer

skapa musik

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...