Fotobabble: Skapa bildspel med ljud

Fotobabble

Nu kan ni skapa inte bara en bild som talar  utan ett bildspel med ljud.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...