Ett nytt presentationsverktyg: Projeqt

Projeqt

Projeqt är ett bra sätt för lärare eller elever att berätta historier. Det kan användas för att presentera ett projekt eller en lektion. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...