Online-tidningar för barn

Minibladet

"Minibladet består av en pappersdel och en interagerande webb. Med Minibladet ska barn i tidig ålder fångas av spännande läsning, ledas in i nyhetsläsning med mål att få en vana att läsa de ”vuxnas” nyheter och samtidigt stödjas i sin läs- och språkutveckling. Minibladet har en ökande svårighetsgrad och barnen får stöd att komma vidare till nästa nivå. Målet är att tidningen ska finnas tillgänglig i stora delar av landet, där varje region har sin egen webbsida med lokala nyheter till sina unga läsare. Målgrupper är barn mellan tre och tolv år."

NUKUNSKAP

"Välkommen till en helt ny sajt. Nukunskap.se vänder sig till nyfikna skolklasser, lärare och föräldrar. Här är varje vecka en aktuell händelse starten till att ta reda på nya saker.Det blir också några korta notiser i veckan med länkar till andra sajter. På söndagar kommer veckans nyhetsquiz.I första hand vänder sig sajten till dig som är mellan 10 och 14 år. Lärare och andra vuxna kan läsa mer om nukunskap.se här. "

8 sidor

"Jobbar du med yngre elever som har kommit igång med läsningen och behöver något att bita i eller med äldre elever som har svårt med läsningen?

8 Sidor passar lika bra för båda grupperna, 8 Sidor är med andra ord en resurs för hela skolan. Vi har nöjda läsare både på lågstadiet, inom vuxenundervisningen och där emellan."

Mobile Stories 

journalistik för och med unga

"Välkomna till ett nytt sätt att lyfta nyheter och viktiga samhällsfrågor tillsammans med dina elever i högstadiet och gymnasiet.
Vi utvecklar under våren 2016 ett verktyg för att eleverna själva ska kunna skapa och publicera egen journalistik på något som vi liknar vid en rikstäckande digital skoltidning."


Ett annat förslag
Sesam - En lättläst svensk tidning

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...