Bedömningsstöd i många ämnen från Skolverket

Skolverkets bedömningsportal

Concept cartoons
"Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande.

Kräver inloggning

Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheter att översätta Concept Cartoons till svenska och erbjuda materialet för lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Materialet är därför lösenordsskyddat. Läs mer här.
I bedömningsportalen finns en del bedömningsstöd som är skyddat av sekretess eller upphovsrätt. Åtkomst till de skyddade bedömningsstöden kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet och inloggningsuppgifter till bedömningsportalen.

Dino
DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar. Du hittar uppgifter under fliken Enskilda uppgifter."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...