Bästa "Text till tal"-verktygen

Text to speech

Skapa en egen avatar och skriv vad den ska säga på 25 olika språk.

Acapela

 Fler än 100 syntetiska-röster på 30 språk finns tillgängliga.

VozMe


Natural Reader (software)

 Balabolka (software)

Andra förslag
Ivona
Readspeaker
Software
Fox Vox: Mozilla-tillägg 
Chrome-app
Chrome Speak
Announcify
Read&Write for Google 
Voice Recognition
Dictanote
SpeakIt
Select and Speak
Announcify
Select and Speak
Appar

Voice Dream Reader (iPhone & iPad)   
Web Reader (Phone )


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...