Simpel Signup: Sälja biljetter, Ta emot anmälningar och Samla in pengar

Simpel Signup

  • "Skapa evenemang och bjud in deltagare
  • Deltagare anmäler och betalar - på nätet
  • Du får deltagarlista och säker betalning
  • Är ditt evenemang gratis för deltagarna är tjänsten gratis. Tar du betalt, tar vi en avgift per bokning."  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...