Historypin: Historiska fotografier placerade på GoogleMaps

Historypin

HistoryPin är ett ställe där man kan se historiska fotografier placerade på GoogleMaps. Många av fotografierna är också möjliga att se i Streetview, vilket innebär att man kan se det gamla fotografiet och samtidigt den moderna gatan, huset m.m.. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...