Gliffy: Ritverktyg

Gliffy

Ett ritverktyg verktyg som man kan använda för att utforma allt från flödesscheman till planritningar och venn-diagram. Det finns som en Chrome-app också.  
 Länka bild


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...