BoomWriter: Skriva böcker tillsammans på engelska

BoomWriter

"Så här fungerar det ...
Det är ganska enkelt egentligen.
Vi gör dig till en riktig författare genom att ge dig en utgångspunkt för att skriva egna kapitel. Du röstar sedan om andra författares kapitel och vinnarna  publiceras!"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...