Storymaker: Gör en egen tecknad film

Storymaker

Du väljer tre scener med bakgrund och figurer sen skriver du vad de ska säga i pratbubblorna och väljer musik. Till sist tittar du på din tecknade film. Mycket roligt och enkelt! Men det går inte använda å, ä, ö tyvärr.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...