FASTEN SEAT BELTS: En kultur guide och språkintroduktion

Fasten seat belts

Här kan du lära dig om olika länders kulturella koder.  

Du kan också lära dig lite om landets språk!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...