Booktrack: Skapa berättelser med ljudeffekter och musik

Booktrack

Booktrack är ett nytt sätt för elever att läsa berättelser genom att lägga in ljudeffekter och musik.
Booktrack kan användas på en mängd olika sätt. Här är några exempel: Elever lägger till musik och ljud till sina ursprungliga berättelser. De skriver uppsatser och artiklar och väljer lämpliga ljudeffekter till sina texter. De skapar sina egna ljudeffekter för romaner, berättelser, och spelar upp dem i klassen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...