Sprend och Transfer big files: Skicka stora filer gratis

Sprend och Transfer big files

På Sprend kan du skicka stora filer, upp till 2 GB gratis.
Du måste skapa ett konto på Sprend för att få tillgång till detta.

 Länka bild
Skulle du behöva skicka ännu större filer kan du testa Transfer big files som också är gratis. Även här behöver du skapa ett konto.
 Länka bild

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...