Scratch: Att programmera

Scratch

Scratch är ett visuellt programmeringsspråk utvecklat på MIT av The Lifelong 
Gruppen arbetar för att barn och unga ska ha ett kreativt förhållningssätt 
till teknik och IKT. 
Man programmerar genom olika block som sätts ihop. Eftersom blocken måste 
passa, är det lätt att göra en kod som fungerar.
Scratch är utformad speciellt för åldrarna 8 till 16, men används av människor i alla åldrar. 
Alla kan gå på en introduktionskurs i Scratch här på Webbstjärnan. Här hittar du Youtube-filmerna: 
t.ex: Klicka på den gröna flaggan! Klicka på bokstäverna!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...