Random Name Picker! och Random Name Selector: Två "dra namn"-verktyg

Random Name Picker!

Random Name Picker är gratis att använda och inte kräver en registrering på Classtools.net. Du kan återanvända dina sparade listor. Random Name Picker-hjulet kan bäddas in på din blogg eller hemsida.  

Random Name Selector

Random Name Selector är ett enkelt verktyg för att dra namn från en lista som du har skapat. 

Här finns det några andra sidor:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...