iSpring: PP till Flash

iSpring

iSpring är ett verktyg som interagerar tillsammans med Powerpoint och erbjuder många funktioner. Du kan spela in röst, spela in video, lägga in Youtubeklipp, lägga upp egna videoklipp, göra en quiz med många olika funktioner.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...