Gamification: Att spela sig till kunskap

Gamification

Datorspel är ett läromedel som blir allt populärare i pedagogiken. Här får ni ta del av några spelförslag och andra nyttiga sidor:


CLASSCRAFT


ClassRealm

Andra föslag:
The gamemachine
Our World war

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...