Google A Day: Ett spel som utformar frågor medhjälp av Google

Google A Day


Google A Day är ett spel som utformar frågor medhjälp av Google.
Du får flera frågor inom olika områden. Det här är ett häftigt sätt för studenter att öva forsknings- och utvärderings färdigheter online. Med tiden blir frågorna svårare och studenterna tvingas bli bättre, smartare och mer effektiva på att samla och analysera information. Denna webbplats kan gå långt i att hjälpa våra elever att bli bättre forskare, analysatorer, utvärderare, läsare och skribenter.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...