eduCanon: Ett bra verktyg för flippade lärare

eduCanon

 Länka bild
Spela in dina genomgångar eller använd en Youtube-video, sedan kan du skriva in frågor som eleverna i sin tur ska besvara. När du tilldelar videon får eleverna se dina frågor och ska sedan besvara dem .Om de svarar fel får de en röd markering. Titta på  filmen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...