Zamzar: Konvertera filer online

Zamzar

Zamzar  är en webbapplikation som användas för att konvertera filer. Den tillåter användare att konvertera filer utan att ladda ner ett program. Användare kan ladda upp en eller flera filer från sin dator, Zamzar omvandlar sedan filen(erna) till ett annat format. Till exempel, från en Flash-fil till MP3 eller från doc till PDF. Användarna får ett mail med en länk där de kan ladda ner den konverterade filen. 
Zamzar är för närvarande gratis att använda.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...