Ett praktiskt verktyg som man kan använda för att skapa enkla enkäter

YARP 

Ett praktiska terktyg som man kan använda för att skapa enkla enkäter utan att behöva skapa ett konto.
Yarp är ett webbverktyg som gör det möjligt att skapa både enkäter och inbjudningar. Om du vill skapa en undersökning klickar du bara på knappen undersökningen och skriver in din fråga. Yarp undersökningar består av endast en fråga vars svar är antingen "ja eller nej" eller "sant eller falskt". 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...