Math Open Reference Project: Interaktiv geometri

Math Open Reference Project


En fri interaktiv matematik lärobok på nätet


Att använda interaktiva verktyg och övertygande animationer, ger ett engagerande sätt att lära och utforska ämnet. Länka bild
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...