Kaizena

Kaizena

Kommentera dina elevers arbete genom att spela in din röst eller skicka en webbadress.
Kaizena är ett gratis verktyg som du kan integrera med ditt Google Drive-konto för att lämna röst meddelande på de dokument som dina elever delat med dig. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...