Google Docs Story Builder

Google Docs Story Builder är ett roligt verktyg för att skriva berättelser och göra korta filmer över skrivandet. När du skapar docs  väljer du dina karaktärer och börjar skriva berättelsen. Det spelas in och du kan dela med dig den lilla filmen.
Det finns flera roliga sätt att använda det i klassrummet. Ett exempel:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...