CardKiwi: Skapa Flashcards

CardKiwi

 Länka bild
Här kan du skapa online-Flashcards. När du bläddrar igenom dina bildkort kan du betygsätta din kunskap genom att klicka tummen upp, tummen ner eller tummen åt sidan. CardKiwi visar dig de kort som du betygsätt med tummen ner eller tummen åt sidan oftare tills du använder tummen upp på varje kort.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...