Hjälpmedel för elever som har olika typer av funktionsnedsättning

Appen Legimus (på Ipad och Iphone)
Elever som har någon sorts funktionsnedsättning kan använda appen Legimus för att ladda ner talböcker (skönlitteratur och fakta) på sina Iphone och Ipads. Bibliotekarier kan registrera elever om de får  föräldrarnas godkännande.

SPEAKIT! (på datorn)
Välj det språk du vill läsa och lyssna på. SpeakIt! byter ut text till tal så du inte längre behöver läsa.
SpeakIt! läser den markerade texten med hjälp av text-till-tal -teknik. Det kan läsa på mer än 50 olika språk.
Användning:
- Välj först texten som du vill läsa.
- Klicka sedan på ikonen för att börja lyssna.
- Du kan välja att pausa när som helst genom att trycka på paus knappen.

 VOICE ASSISTANT(på Ipad och Iphone)
 Länka bild

Du kan  omvandla tal till digital text. Det du läser in via mikrofonen omvandlas till text.

ORIBI SPEAK  (på datorn-kostar pengar)
 Länka bild


"Bokstavsljudning och högkvalitativ talsyntes för Google Docs och andra webbsidor. Oribi Speak är ett effektivt verktyg som stödjer läs- och skrivprocessen med hjälp av talsyntes.
Uppläsningsstöd
När du skriver en text i ett dokument, t.ex. i Google Docs, kan du få din text 
uppläst medan du skriver med hjälp av talsyntes. Talsyntes är en syntetisk röst 
som kan läsa upp skriven text. Det finns många olika röster på flera olika språk, utöver svenska, att välja mellan i inställningarna. För att talsyntesrösten ska fungera krävs Internetanslutning.


Stöd vid skrivning
Få bokstavsljud upplästa efter varje nedtryckt tangent (bokstavseko)- Välj mellan kort eller långt vokalljud- Få ord upplästa efter varje skrivet ord med talsyntes"
Gå in på 
Choreme Web Store och sök "Oribi Speak for Chrome" och ladda hem.
Priset för en en-användarlicens: ca 120 kr/år, för en skollicens: ca 2400 kr/år. Du kan prova Oribi Speak under 15 dagar utan kostnad.

Talsyntes i Office 2010 Ladda hem "Microsoft Speech Platform" och "Langpacks" för det språk du vill ha.

Voiceover verktyget  (på Ipad,Iphone)

Tala markering verktyget (på Ipad,Iphone)

Appen Skolstil (49kr)
Med hjälp av appen Skolstil för iPad ljudas bokstäverna högt som du trycker på. Även talsyntes ingår i programmet.


Appen Prizmo (38kr) Du kan med Prizmo ta ett foto på en text, utföra en ocr-skanning på bilden och sedan, direkt, få texten uppläst i antingen telefonen eller iPaden. Enkelt och tillgängligt!

Appen Camscanner och vBookz PDF Voice Reader:  Skannar en text och sedan gör om den till en PDF. Denna PDF kan du få uppläst i en app som heter vBookz PDF.
Online OCR : Omvandla bildfil till text med gratis ocr. DysseAppen är en unik app för dig som har dyslexi
Chrome-app: i-Speechwriter: Taligenkänning och översättning av webbplatser. Behöver inte skriva - du kan tala din text. Placera markören i ett redigerbart fält av webbplatsen, högerklicka och välj i-Speechwriter för att aktivera. Gå till Tillägget i-Speechwriter för taligenkänning, textöversättning och mycket mer ...(kostar pengar)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...