Graphing Stories : Rita grafiska tabeller genom att titta på filmer

Graphing Stories 

Graphing Stories är en  webbplats som har utvecklats av Dan Meyer och Buzz MathGraphing Stories har 24 kortfilmer som berättar historier som eleverna kan rita tabeller för att beskriva den matematiska händelsen i videon. 
 Länka bild
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...