Elevregistrering på nya SLI

 Länka bild
På nya SLI (http://beta.sli.se) kan man som lärare enkelt ge sina elever tillgång till SLI och dess jätteutbud av undervisningsfilm, spelfilm och dokumentärer. 
Det finns nu en SLI-app också.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...