British Pathé-filmer på Youtube

British Pathé har lagt upp 85 000 historiska filmer på YouTube.

 Länka bild
Arkivet - som sträcker sig från 1896 till 1976- innehåller filmer av några utav de viktigaste ögonblicken från de senaste 100 åren.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...