Appear.in och Videowhite.me: Videosamtala med andra

Appear.in  och Videowhite.me

appear.in kan du videosamtala med upp till 8 personer, utan inloggning, utan installationer.
På videowhite.me kan du videosamtala med en person.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...