Acepela Box: Gratis talsyntes på nätet

Acepela Box

 Länka bild
Acapela Box har en ruta där man skriver eller klistrar in text. Det går att välja mellan en massa olika språk. Sedan läser talsyntes-rösten texten upp. Det verkar inte finnas några begränsningar för hur mycket man får använda demon och inte heller för hur lång texten får vara.
 Länka bild


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...