Worldstories: Berättelser på många olika språk

Worldstories

Här kan du läsa eller lyssna på sagor/ berättelser på många olika språk och på engelska. Du kan dela med dig berättelserna och du kan skicka dit dina egna berättelser. Du kan ladda hem berättelserna som PDF eller ljudfiler. Härliga bilder!
 Länka bild
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...