My ebook maker: Skapa epub-böcker

 My ebook maker

Här kan du skapa dina egna e-böcker med text och bilder. Böckerna kan läsas på platta, telefon eller dator. 
Du måste ha bilderna i dropbox eller en annan plattform för att om man vill infoga bilder behöver man deras webbadress. Varsågod och skapa egna e-böcker!
 Länka bild
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...