IXL: Träna matte och engelska på egen hand

IXL

Här kan eleverna träna matte och engelska på egen hand. Om man svarar fel får man se hur man löser uppgiften.
 Länka bild Länka bild

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for Worldpress Blogger...